Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Điểm sách - Japan's Motorcycle Wars: An Industry History

Một cuốn sách viết về công nghệ xe máy tại Nhật Bản do một người Mỹ, Tiến sĩ Jeffrey W. Alexander từ Đại Học Wisconsin trong Hội Giáo Sư Sử Học đã lui tới và sinh hoạt tại Nhật Bản trên 20 năm. Do sự hiểu biết về tiếng Nhật, Alexander đã bỏ công tìm tòi, nghiên cứu về công nghệ và lịch sử xe 2 bánh tại Nhật Bản từ khi quốc gia nầy bắt đầu triển khai nền kỹ nghệ cơ khí. Ông là tác giả cuốn Japan's Motorcycle Wars: An Industry History cũng như một cuốn sách khác: Brewed in Japan: The Evolution of the Japanese Beer Industry.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Học vẽ với phần mềm Adobe Illustrator 2

Ngành công nghệ điện tử và đặc biệt về mạng Internet đã làm thay đổi cách thức về thông tin, sự thay đổi không ngừng về kỹ thuật vi tính dần dần chiếm lỉnh qua cả ngành ấn loát, một trong bộ môn của ngành ấn loát là hội họa được áp dụng để trang trí, minh hoạ kỹ thuật, v.v. và ngành ấn loát đã qua hàng thế kỷ trước và bây giờ là Internet. Ngày nay tôi đành vứt cây cọ, bảng pha mầu vào hộc tủ và đổi lấy các dụng cụ thường dùng trước đây bằng một máy vi tính!