Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Huyền thoại xe máy Yamaguchi và Hodaka

Đây là câu chuyện về những chiếc xe máy Nhật đã đi vào huyền thoại sau cuộc chiến khốc liệt về công nghệ xe máy kéo dài gần 3 thập niên tại Nhật Bản sau khi Đệ Nhị Thế Chiến 1939-1945 chấm dứt, hai công ty trong số hơn 200 nhà sản xuất xe máy đã biến mất trên thị trường: Yamaguchi và Hodaka.