Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Thị trường xe máy miền nam đầu năm 1975

Sau các loạt bài về xe máy Nhật đầu tiên tại miền nam Việt Nam, bài tiếp sau đây là tồng kết về thị trường xe máy đến đầu năm 1975.