Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Câu chuyện xe máy Ural SidecarSinh ra trong cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ giửa Liên Bang Sô Viết và Đức Quốc Xã vào cuối thập niên 1930 từ Hiệp ước Xô-Đức 1939 cho đến khi Hitler tấn công Liên Bang Sô Viết vào tháng sáu 1941.