Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Học vẽ với phần mềm Adobe Illustrator

Hình chân dung thực hiện bằng Adobe Illustrator CS3

Ngành công nghệ điện tử và đặc biệt về mạng Internet đã làm thay đổi cách thức về thông tin, sự thay đổi không ngừng về k thuật vi tính dần dần chiếm lỉnh qua cả ngành ấn loát, một trong bộ môn của ngành ấn loát là hội họa được áp dụng để trang trí, minh hoạ kỹ thuật, v.v. và ngành ấn loát đã qua hàng thế kỷ trước và bây giờ là Internet. Ngày nay tôi đành vứt cây cọ, bảng pha mầu vào hộc tủ và đổi lấy các dụng cụ thường dùng trước đây bằng một máy vi tính!

Trước đây tôi làm việc trong một nhà xuất bản chuyên về các tài liệu giáo khoa và cung cấp cho các trường học. Phần lớn công việc của tôi là họa hình và vẽ mọi thứ, từ những hình hí họa để tăng thêm phần hấp dẫn cho người đọc đến những biểu đồ, hình vẽ kỹ thuật, v.v. dùng trong các tài liệu kỹ thuật mà hình vẽ đòi hỏi độ chính xác cao như các hoạ đồ cơ khí, các bản đồ địa dư; đa số các hình vẽ tôi thực hiện trên giấy với cây cọ và bút chì, sau đó đem qua khâu scan hình để thu hồi lại hình vẽ trên phần mềm Photoshop và tôi chỉ cần tu sửa, tô mầu tùy thích với Photoshop.

Dần dần nhu cầu đòi hỏi những hình vẽ chính xác và chi tiết hơn những hình mà tôi đã thực hiện bằng Photoshop, tôi trở lại trường học để tu nghiệp thêm về phần mềm Adobe Illustrator, một software vẽ hình vector, mặc dầu trước đây gần hơn 15 năm, tôi có được học một khoá 3 ngày về Illustrator nhưng cảm thấy không thích hợp với tôi vì cách vẽ hình bằng con chuột không giống như thói quen tôi cầm cây cọ hoặc cây bút chì!

Behance
Những đường chỉ tạo ra bởi phần mềm Illustrator

Illustrator mà tôi biết đến lần đầu là version 4.0 vào đầu thập niên 90, một phần mềm so với Illustrator CS6 ngày nay là thuộc vào thời đại đồ đá! Với những chức năng dồi dào và thuận tiện hơn phần mềm mà tôi biết trước đây, chẳng hạn như bài viết ở đây là việc tô và xen mầu trên một khung hình qua các đường chỉ (Gradient Mesh) mà trước đây gần 10 năm qua là chuyện khó, chỉ làm được trên Photoshop; ngày nay Illustrator đã gần như làm được những công việc như Photoshop, điều nầy làm tôi thấy thích thú.

Behance
Hình vẽ được hoàn tất sau khi tô mầu - tác phẩm của Ruslan Khasanov

Ở trường mổi buổi sáng là giờ học, buổi chiều là thực tập ngay trên máy vi tính, giờ đây tôi không còn chê «con chuột» nữa 😀, một hình chân dung kèm đây tôi vẽ bằng Illustrator sau một tuần thực tập.


Các giai đoạn thực hiện với Gradient Mesh
Working place Step 1 Step 2
Step 3 Step 4 Step 5

Ở Pháp có 2 loại trường học, loại thứ nhất trực thuộc vào Bộ Giáo Dục và loại thứ hai thuộc về Bộ Lao Động, cả hai đều có những chương trình học tương đương và bằng cấp cũng vậy. Bộ Giáo Dục chuyên đào tạo các học sinh từ mẩu giáo đến đại học, Bộ Lao Động thì chuyên đào tạo những người lớn, hoặc các học sinh quá tuổi vị thành niên mà không đổ đạt trong chương trình học của họ.

Bộ Lao Động nhận học sinh thường là với mục đích chuyển nghề hoặc tu nghiệp để nâng cấp, thường do 4 nguồn tài chính : quỹ đào tạo ngành nghề của Cộng Đồng Chung châu Âu, quỹ An Sinh Xã Hội, quỹ đào tạo của các cơ quan nhà máy mà chủ hảng đã trả một phần thu nhập dành cho việc huấn luyện & đào tạo và quỹ của các Hội Đồng Hành Chánh Địa Phương của các tỉnh. Học sinh theo học hoặc tu nghiệp tại các Trung Tâm đào tạo trực thuộc vào Bộ Lao Động, việc theo học và tu nghiệp hoàn toàn miễn phí, và tiền trợ cấp ăn ở để theo học dựa trên phúc lợi của quốc gia.

Xem thêm các nguồn về Illustrator Gradient Mesh (tiếng Anh):
- Portraits on Behance
- Creative Bush: Gradient Mesh Portrait Tutorial

Bài viết: Học vẽ với phần mềm Adobe Illustrator 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét